НАИМЕНОВАНИЕ Продажа кратно ед. изм Вес 1 ед.изм. кг Цена за 1 ед. изм (розн.) Цена за 1 ед. изм (от 0,5тн) Цена 1 т (от 1 тн) Цена 1 т (от 2 тн) Цена 1 т (от 5 тн) Резка ЗАКАЗ